گواهی عدم افشای اطلاعات

    اینجانب با شماره کدملی شماره تماس و ایمیل متعهد می‌گردم امور و مسائل داخلی نشر را با سایر دست‌اندرکاران تولید، نشر و توزیع کتاب در داخل یا خارج از ایران در میان نگذارم و چنانچه سهوا یا عمدا به افشای اطلاعات نشر میلکان بپردازم ضرر مادی یا معنوی این کار را جبران کنم.
      بعد از ثبت نسخه‌ای از گواهی به ایمیل‌تان ارسال خواهد شد.