همکاری با میلکان

پیشنهاد ترجمه، تالیف کتاب

چنانچه کتابی (ترجمه یا تالیف) در اختیار دارید و می‌خواهید انتشار آن را به میلکان بسپارید بر روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.

جذب مترجم

در صورتی که تمایل دارید در مقام مترجم با میلکان همکاری کنید بر روی دکمه‌ی زیر کلید کنید و فرم مربوطه را پر کنید.

جذب ویراستار

به‌زودی

جذب مولف

به‌زودی