فرم پیشنهاد ترجمه/تالیف کتاب

قبل از پر کردن فرم لطفا به موارد زیر دقت کنید:

  • کتاب پیشنهادی شما نباید قبلا توسط نشر دیگری منتشر شده باشد.
  • میلکان کتاب‌های درسی، کمک‌درسی و تخصصی کار نمی‌کند.
  • بررسی اثر پیشنهادی شما یک تا دو هفته طول خواهد کشید.
  • عدم پذیرش به معنای کیفیت پایین اثر نیست.