ارتباط با میلکان

توجه: در صورت تمایل به همکاری با نشر میلکان لطفا از طریق منوی همکاری بخش مربوطه (مترجم، ویراستار و...) را انتخاب نموده و اطلاعات‌تان را ثبت کنید. درخواست‌هایی که از طریق ایمیل سایت ارسال شود پاسخی دریافت نمی‌کنند. کتاب‌هایی که امسال چاپ خواهیم کرد تعیین و برنامه‌ی کاری ما پر شده است. فرم پیشنهاد ترجمه و تالیف کتاب تا اوایل زمستان ۱۴۰۰ که برای سال بعد برنامه‌ریزی می‌کنیم بسته می‌‌ماند. لطفا تا زمان بازشدن فرم صبر کنید و از طریق ایمیل سایت پیشنهاد کتاب (چه ترجمه و چه تالیف) ارسال نکنید. به این درخواست‌ها پاسخی داده نخواهد شد.

پیغام بگذارید