ارتباط با میلکان

پیغام بگذارید

در صورت تمایل به همکاری با نشر میلکان لطفا رزومه خود را به نشانی پست الکترونیکی وبگاه ارسال کنید. حتما در بخش موضوع قید کنید جهت همکاری و نوع همکاری (ترجمه، ویرایش، بازاریابی و...) را هم مشخص کنید. چنانچه پیشنهاد کتابی (ترجمه، تالیف) برای چاپ داشتید از فرم پیشنهاد ترجمه/تالیف کتاب در بخش همکاری اقدام کنید.

تلفن

۰۲۱-۶۶۴۲۰۹۹۸

دفتر مرکزی

تهران

سایر راه‌های ارتباطی