جذب ویراستار

اگر ویراستار یا نمونه‌خوان دارای سابقه کار هستید این فرم را پر کنید و اگر سابقه‌ی کار ندارید این فرم را پر کنید. همکاری تمام‌وقت و پاره‌وقت به‌صورت دورکاری است.